Euskera, Kultura eta Hezkuntzako Batzorde Informatiboa (2021)