Udalbatzaren kontratazio mahaia (2018-2019)

Indarraldiaren amaiera data: 
2019(e)ko Maiatzaren 30(e)an

Udalbatzaren 2015-07-13, 2015-10-29 eta 2016-10-27ko erabakiak; eta 2247/15 Dekretua, Udalbatzari 15-07-13an jakinarazi zitzaiona

Lehendakaria: 

 • NEREA RENTERIA LASANTA

Ordezkoa D. Asier Iragorri

Batzordekideak:

 • Gastua finantzatuko duen aurrekontuko kontu-sailari dagokion arloko ordezkaria, edo legearen arabera, horren ordezkoa izango dena.  Kontu-sailak, bat izan gabe, batzuk izango balira, kopuru handiena jartzen duen Sailekoa.
 •  Korporazioko Idazkaria, edo eskuorde dezakeen Idazkaritza Arloko funtzionarioa
 • Korporazioko Kontu Hartzailea, edo ordezkatzeko izenda dezakeen funtzionarioa.
 • Lurralde Politika eta Kontratazioko Batzorde Informatiboko batzarkideak
 • AITOR ALDAITURRIAGA JIMÉNEZ
 • IRAKUSNE BEASKOETXEA SAN MARTÍN
 • ASIER IRAGORRI BASAGUREN
 • SORAYA MORLA VÁZQUEZ
 • RAFAEL CARVAJAL BAUTISTA
 • JAVIER GIRALDO CANTERO
 • JAVIER VALLE ABRISKETA
 • GABRIEL RODRIGO IZQUIERDO
 • SERGIO RECIO GARCÍA

Idazkaria:   

 • Kontratazio eta Zerbitzu Ataldeko Burua, hitza eta boto eskubidea izango du. Ordezko gisa, hori ez dagoenean, ordezkatuko duen Ataleko funtzionarioak jardungo du.