Udalbatzaren kontratazio mahaia (2016-2018)

Indarraldiaren amaiera data: 
2018(e)ko Uztailaren 26(e)an

Udalbatzaren 15-07-13, 2015-10-29 eta 2016-10-27ko erabakiak; eta 2247/15 Dekretua, Udalbatzari 15-07-13an jakinarazi zitzaiona

Lehendakaria: 

Ordezkoa D. Asier Iragorri

Batzordekideak:

  • Gastua finantzatuko duen aurrekontuko kontu-sailari dagokion arloko ordezkaria, edo legearen arabera, horren ordezkoa izango dena.  Kontu-sailak, bat izan gabe, batzuk izango balira, kopuru handiena jartzen duen Sailekoa.
  •  Korporazioko Idazkaria, edo eskuorde dezakeen Idazkaritza Arloko funtzionarioa
  • Korporazioko Kontu Hartzailea, edo ordezkatzeko izenda dezakeen funtzionarioa.
  • Lurralde Politika eta Kontratazioko Batzorde Informatiboko batzarkideak

Idazkaria:   

  • Kontratazio eta Zerbitzu Ataldeko Burua, hitza eta boto eskubidea izango du. Ordezko gisa, hori ez dagoenean, ordezkatuko duen Ataleko funtzionarioak jardungo du.