Udal plangintzako aholku batzordea

Basauriko Udal Plangintzako Aholku Batzordeak, aholkurako eta eztabaidarako kide anitzeko organoa bezala, hirigintzako plangintzan gizarteak parte hartzea du helburu, hirigintzako ondarearen babesa eta udalerriaren garapen arrazionala eta bideragarria bultzatzeko.

Basauriko Udal Plangintzako Aholku Batzordea aholkurako eta eztabaidarako tokiko organo bat da, hiriko hirigintzako planak egin, bideratu eta onesteko prozesua gizartearekin hitzartzearren.