Udal Ordenantzak

Ekintza-eremua Izenburua
Administrazio polizia ARAUDIA - Taxi
Administrazio polizia ARAUDIA - Txosnak erreglamendu
Administrazio polizia ORDENANTZA - Trafiko
Antolakuntza ORDENANTZA - HAZen Funtzionamendua arautzen duen ordenantza
Antolakuntza REGLAMENTO Orgánico Municipal
Erakunde autonomoak ARAU OROKORRAK - Kirolaren Udal Erakundeko kirol instalazioen arau orokorrak
Erakunde autonomoak ARAUDIA - Barne araudia Basauriko nagusien egoitza Etxe Maitia
Erakunde autonomoak ARAUDIA - Basauriko Udal Musika Eskolaren Barne Araudia
Erakunde autonomoak ARAUDIA - Udal Kultur Etxeen eta Gizarte Etxeen erreglamendua
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Basauri Kirolak (Kirolaren Udal Erakundea)
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Basauriko nagusien egoitza Etxe Maitia
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Basauriko udal euskaltegia
Erakunde autonomoak ESTATUTUAK - Kultur etxea
Erakunde autonomoak GIDA - Basauriko nagusien egoitza Etxe Maitia harrera-gida
Erakunde autonomoak ORDENANTZA - Etxe Maitia egoitzan zerbitzu anbulatorioak jasotzeagatiko prezio...
Erakunde autonomoak ORDENANTZA - Etxe Maitia. Egoitzan artatua izan eta bertan egoteagatiko tasa
Eskubideak eta askatasunak ARAUDIA - Euskararen erabilerari buruzkoa
Eskubideak eta askatasunak ARAUDIA - Gardentasunari, Gobernu Irekiari, eta Herritarren Parte-hartzeari...
Eskubideak eta askatasunak ARAUDIA - Merituak ezagutzeko udal araudia
Eskubideak eta askatasunak ORDENANTZA - Espazio publikoa arautzeko ordenantza
Eskubideak eta askatasunak ORDENANTZA - Portaera eta garbiketa publikoa arautzenduen ORDENANTZA
Gizarte-Ongizate ARAUDIA - Etxeko indarkeriaren biktima diren emakumeentzako eta gizarte-...
Gizarte-Ongizate ARAUDIA - Etxez etxeko Laguntza Zerbitzuaren araudi erregulatzailea
Gizarte-Ongizate ORDENANTZA - Berdintasun atalak emandako zerbitzuen Prezio publikoei buruzkoa
Hiri-Ekintza ARAUDIA - Planeamentu Aholku Batzordearen Araudia
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Babeseko eta tasatutako udal etxebizitzak
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Erabilera aldatzeko ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Erabilera publikoko eremu pribatuetan inbertitzeko dirulaguntzak
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT)
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Eraikinetan eguzki energia hartu eta aprobetxatzea arautzen duen...
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Eraikuntzetako aparkalekuak erregulatzeko ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza.
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Irrati-komunikazioko instalazio eta azpiegiturei buruzkoa
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Jarduketa komunikatuei eta Hirigintza-lizentziak lortzeko...
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Ostalaritza ordenantza
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan...
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza.
Hiri-Ekintza ORDENANTZA - Txandakako aparkalekuen kontrola arautzeko udal Ordenantza
Ingurugiroa Basauriko Berdegune, Lorezaintza eta Hiri zuhaiztien Babesari eta Kudeaketari...
Ogasuna eta Ondasuna ARAUDIA - Udal artxiboaren prozedura sistemaren arautegia
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Basauriko Udal Euskaltegiak emandako zerbitzu eta prestakuntza-...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 01 Kudeaketa, bilketa eta ikuskapenari buruzko ordenantza fiskal...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 02 Jarduera ekonomikoen gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 03 Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 04 Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 05 Hiri-lurren balioa areagotzeagatik aplikatzen den zerga.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 06 Eraikuntzen, instalazioen eta lanen gaineko zerga arautzen duen...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 07 Hirigintzako dokumentazio zerbitzua eskaintzeagatiko zerg
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 08 Ibilgailuak ibilgetu, krokatu eta bide publikotik erretiratzeko...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 09 Estolderia eta ur hartunearen zerbitzuak eskaintzeagatiko tasa
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 10 Agiri administratiboak luzatzeari buruzko tasa arautzen duen...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 11 Udal hilerriko zerbitzuak eskaintzeagatiko tasa.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 12 Auto-taxientzako lizentzia eta baimen administratiboak...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 13 Zarama biltzeko zerbitzua eskaintzeagatiko tasa.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 15 Ordenantza euskara irakasteari, etxez etxeko eta hirugarren...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 16 udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 16H udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 17 Udaltzaingoaren zerbitzu bereziak eskaintzeagatiko tasak...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 18 Kontribuzio bereziei buruzko ordenantza fiskal orokorra.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 19 Abereak eta etxeko animalia abondonatuak jasotzea.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 20 Aurretiazko komunikazioak.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - 21 Jarduaren lizentziaren menpe dauden establezimenduan irekitze...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Kultura-politika arloak antolatutako jardueretara edo prestakuntza...
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Musika eskolaren programan parte hartzeagatiko prezio publikoak
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Prezio publikoak zerbitzuak eskaintzeagatik.
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANTZA - Udal lokalak lagatzea
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANZA - "Multiabentura Udalekuak” jarduera-progamaren prezio publikoak
Ogasuna eta Ondasuna ORDENANZA - «Udalekuak» parte hartzeagatiko prezio publikoko ordenantza
Osasuna ARAUDIA - Hilerriaren erreglamendua
Osasuna ORDENANTZA - Alcohol eta tabako
Osasuna ORDENANTZA - Animalien ordenantza
Osasuna ORDENANTZA - Hileta eta Omenaldi Zibilak Arautzeko Udal Ordenantza
Osasuna ORDENANTZA - Kaleko salmenta ordenantza
Sustapena ARAUDIA - Udal dirulaguntzak emateko arautegia

Udal ordenantzak historikoa