-    Testing.

Sustantzia psikoaktiboen analisiak egiteko karpa, horien erabileratik ondorioztatutako arrisku eta kalteak txikitzeko. Sustantziei buruz eta horien erabileratik eratorri daitezkeen ondorioei buruz informazioa ematen da, eta arriskuak eta kalteak gutxitzeko mezu prebentiboak ematen dira.

Hartzaileak:

Herritarrak orokorrean
Droga erabiltzaileak diren pertsonak

-    Alkoholemiaren kontrol prebentiboa.

Alkoholaren mailari dagozkion neurketak egiteko karpa, horrek eragin ditzakeen arrisku eta kalteak gutxitzeko. Sustantziari buruz eta horren erabileratik eratorri daitezkeen ondorioei buruz informazioa ematen da, eta arriskuak eta kalteak gutxitzeko mezu prebentiboak ematen dira, eta bereziki, alkoholaren eta gidatzearen arteko harremanaz hitz egiten da.

Hartzaileak:

Herritarrak orokorrean
Alkoholaren erabiltzaileak diren pertsonak

.- Zenbait kanpaina

- GIB kanpaina (HIES-aren aurkako Mundu Eguna)
- Tabako kanpaina (Tabakoaren aurkako Mundu Eguna)
- Herrian emango zaion zabalkundea: Artikulu informatiboak herriko egunkarietan.

Hartzaileak:

Herritarrak orokorrean.