Prebentzio selektiboaren programa eskola eremuan, familiarrean eta komunitarioan

-    Drogamenpekotasunen prebentziorako eta lagungarri ez diren inguruneetan osasunaren sustapenerako programa integrala: Arrisku egoeran eta babesik gabe dauden familiei eta adin txikikoei arreta psikosoziala eskaintzeko programa.

Helburuak:

Udalerriko familiei (seme-alabak eta gurasoak) eduki psikohezigarria eta psikologikoa (informazioa, orientazioa, aholkua eta laguntza psikologikoa) ematea

Zerbitzu hau eskaintzen zaie, ikastetxeetatik, udalerrian erroldatutako norberaren familiatik edo Udaletxeko Gizarte Zerbitzuetatik eskatutakoan (espedientea irekitzea).

Zuzeneko arreta: Indibiduala, familiarra, Eskola Bitartekaritza, beste erakundeena (Aldundia, Osasun mentaleko zentroak, etab.)

Hartzaileak:

Familiak
- Adin txikikoak.