Hasierako onespena ematea Uriarte auzoko 3 zenbakian dagoen partzelari buruzko xehetasun-azterketari.

BIZIHOME SLk hala eskatuta, 2021eko otsailaren 25eko 685 Alkatetza Dekretuak hasierako onespena eman dio Uriarte auzoko 3 zenbakian dagoen partzelari buruzko xehetasun-azterketari. Hala jakinarazten da, Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko 2/2006 Legean onetsi-tako 98. artikulua betetzeko. Orain, zehaztapen-azterketa hori jendaurreko jarriko da, 20 egunez, BAOn hau argitaratu ondorengo biharamunetik hasita. (Argitalpen-data: 2021/03/10. Aldizkariaren zk. 47)

Interesdunek espedientea kontsultatu ahal dute Udalaren Planeamendu, Kudeaketa eta Ingurumen Atalean eta Udalaren webgunean [Informazio gehiago...].