Hasierako onespena ematea Basauriko HAPOaren barruko AI-05 jarduketa integraturako hirigintzako jarduketa-programari

20 egun alegazioak aurkezteko. Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta: 2021/05/03. BAOn 81zk.

Informazio gehiago: hemen.