Hasierako onespena Basauriko SR-1 San Migel Mende-baldeko birpartzelazio-proiektuaren behin betiko likidazio-kontuari

Argitalpen data: 
2020(e)ko Azaroaren 17(e)an

2020ko azaroaren 4 ko 2.821 Alkatetza Dekretuak hasierako onespena eman dio Basauriko SR-1 San Migel Mende-baldeko birpartzelazio-proiektuaren behin betiko likidazio-kontuari. Hala jakinarazten da, lurzoruari eta hirigintzari buruzko 2/2006 Legean eta 3288/1978 Errege Dekretu bidez onetsi-tako Hirigintza Kudeatzeko Araudiaren 128. artikuluak eta hurrengoek xeda-tutakoa betetzeko.

Orain, likidazio-kontu hori jendaurreko jartzen da, hilabetez. Epea 2020ko abenduaren 18an bukatzen da.

Iragarki hau Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu da (221 zenbakidun BAO, 2020ko azaroaren 17 ekoa).

 

 

EranskinaTamaina
Behin-betiko likidazio kontua (pdf erderaz)403.96 KB