HAPO-ko I-SARRATU Arloa Birpartzelatzio Proiektua

ERABAKIA: Jendaurreko jartzeko epea irekitzea eta interesatuei entzunaldia eskaintzea.

ORGANOA: Alkatetza. 2010/04/23ko 1484 zenbakidun Dekretua

TRAMITEA: Espedientea jendaurreko jartzea HILABETEKO epean, BAO-ean argitaratu ondorengo biharamunetik hasita, alegazioak aurkezteko aukera egon dadin. Hirigintzako Atalean kontsulta daiteke, Udaletxeko 3. solairuan.

Eta Udalean ditugun helbideetan ezin izan dugunez jakinarazpena banan-banan egin, eta ondorioz, interesatu horientzat jakinarazpenaren balioa izan dezan, azaroaren 26ko Herri Administrazioen Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen 30/1992 Legeko 59.4 artikuluaren arabera”.

APLIKAGARRI DEN ARAUDIA: Euskal Autonomia Erkidegoko Lurzoru eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 163 artikulua. Abuztuaren 25eko 3288/1978 E.D.-aren 108 artikulua, Hirigintza Gestionatzeko Araudia.