Euskararen aholku batzordea

   Organo hau euskara gaietan partaidetzarako kontsulta-organoa izateko sortu da; zinegotziek eta udalerrian plan estrategikoan jasotzen diren esparruetan diharduten talde, elkarte eta erakunde publiko eta pribatuetako ordezkariek osatuko dute, eta Udalarekiko harremanak Euskara Departamenduaren bitartez izango ditu.