Basauriko Soloarte parkea urbanizatzea (Bizkaiko Foru Aldundiaren dirulaguntza)

Nº Expediente: 
45/11
Presupuesto base de licitación: 
592.157,03 Euro
Valor estimado del contrato: 
592.157,03 Euro
Tipo de contrato: 
Obra
Procedimiento de adjudicación: 
Abierto
Dependencia que tramita el expediente: 
Sección de Contratación y Servicios
Areas: 
Contratación
Lugar de presentación de ofertas: 
Basauriko Udaletxea, hirugarren solairua, Kontratazio eta Zerbitzuen Atala
Fecha anuncio: 
10/11/2011
Fecha límite presentación: 
07/12/2011
Fecha apertura plicas: 
14/12/2011
Fecha límite de formalización del contrato: 
15 egun baliodun, esleipenaren jakinarazpena jasotzen duenetik aurrera.
Composición mesa de contratación: 

Alkatetzaren 2007ko uztailaren 12ko 3695 Dekretuan xedatutakoaren arabera, zeina 2009ko uztailaren 8an argitaratu baitzen BAOn

Enpresa: 
Construcciones Gauza, S.A.
Importe de la adjudicación: 
311.829,89 Euros (I.V.A. excluido)
Fecha adjudicación del contrato: 
28/12/2011
Nota: 
Dokumentazio teknikoa udalerri honetako Irarkai Kopia-dendan dago eskuragarri (Bentako Plaza, 1). Telefonoa: 94 600 56 61.
Subvencionado: