Basauriko ibilaldien gida

Basauriri buruz hitz egitean, hiri industrial bat dela pentsatzen dugu, batez ere berrogeita hamargarren hamarkadatik aurrera, ibai hertzeko lantegiak, tximiniak eta kutsaduraren ondorioz, gainera biztanle gehienek ere ez dute ezagutzen dagoena, egon izan dena, gertatu izan dena eta, batez ere, historiari lotuta gaur egun arte mantendu zaiguna.

Pentsamendu honekin, José Manuel Matés Luque-k, Basauriko arkeologo eta abenturazaleak, milurteko berriaren hasieran, ibilbideen gida bat egitea hartu zuen helburu, Basauriren historia eta presentzia jasotzeko, hiri-kokaleku bezala, "Paseos por la Historia de Basauri" izeneko fitxa-liburua eta CDa ("Guía de Paseos por Basauri" luburua J.M.Matés Luque-ren lan osoaren zati bat baino ez da. Lan osoa Basauriko Kultur Etxeetan dago eskuragarri). Batez ere, gida hori abiapuntu hartuta, ibilbide hauek proposatzen ditugu: