Osasuna

ARAUDIA - Hilerriaren erreglamendua

   Basauriko Udalbatzak 2020ko urtarrilaren 30ean egindako ohiko osoko bilkuran udal hilerriko araudiaren aldaketa onetsi zuen. Horri buruzko iragarkia argitaratu zen 2020ko otsailaren 18ko Bizkaiko Aldizkari Ofizialean (33 zk.), informazio publikoko eta interesdunei entzunaldia emateko izapideak betetzeko —hala xedatzen dute-eta Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 49 eta 70.2 artikuluek—. Aurreikusitako 30 eguneko epean zehar ez da erreklamaziorik edota iradokizunik aurkeztu eta, beraz, araudia behin betiko onetsia geratu da.

Etiketak

ORDENANTZA - Animalien ordenantza

ORDENANTZA Animalien ukantza eta babesa eta animalia arriskugarrien araubide juridikoa araupetzen dituen udal ordenantza.

Etiketak

ARAUDIA - Hilerriaren erreglamendua

ARAUDIA Basauriko udal hilerriaren erreglamendua

Etiketak

ORDENANTZA - Animalien ordenantza

ORDENANTZA Animalien ukantza eta babesa eta animalia arriskugarrien araubide juridikoa araupetzen dituen udal ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - Alcohol eta tabako

ORDENANTZA Alkoholaren eta Tabakoaren sustapena, publizitatea, salmenta eta kontxumoa kontrolatzeko neurriak arautzen dituen ordenantza

Etiketak

ORDENANTZA - Kaleko salmenta ordenantza

ORDENANTZA Basauri udalerrian kaleko salmenta araupetu duen ordenantza

Etiketak
Syndicate content