Hiri-Ekintza

ORDENANTZA - Terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza.

Ostalaritzako jardueren titularrek terraza egonkorrak jartzeko egindako eskaerei erantzuna emoteko araudia.

Etiketak

ORDENANTZA - San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan birgaitze-lanak egiteko diru-laguntzak

Ordenantza honen xedea da laguntza ekonomiko bereziak onestea San Fausto 13 eta San Fausto 20-22ko bizitegi-eraikinetan birgaitze-lanak egiteko, K Area San Fausto-Bidebieta-Pozokoetxeko Hiri-berrikuntzako Plan Bereziaren barruan.

2021eko urtarrilaren 19ko BAOn argitaratuta.

 

 

Etiketak

ORDENANTZA - Irrati-komunikazioko instalazio eta azpiegiturei buruzkoa

   Ordenantza honen helburua Basaurin telekomunikazioen instalazioak eta azpiegiturak ezartzeko eta horiek funtzionatzeko baldintza teknikoak arautzea da, instalazio horiek osatzen dituzten ekipoen eta elementuen beharrezko funtzionaltasuna behar bezala bateratzeko erabiltzaileen erabilerarekin eta herritarren osasuna, hiriko paisaia naturala babesteko eskakizunekin, ahal den neurrian okupazioa, ezarpenak izan dezakeen eragina murriztuz eta estatuko, autonomia erkidegoetako eta udalerriko arauak aplikatzea bermatuz osasungarritasuna eta ingurumenaren babesa bezalako arretazko osag

Etiketak

ARAUDIA - Planeamentu Aholku Batzordearen Araudia

   Euskadiko Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legean, gizarte-itunaren, herritarren parte-hartzearen eta jendaurreko informazioaren printzipioak biltzen dira, besteak beste; eta bertan ezarrita dago plan orokorrak behin betiko onartzeko eskumena duten udalerrietan —berez edo eskuordetzan emanda—, nahitaez Udal Plangintzako Aholku Batzordea eratu beharko dela. Aholkurako eta eztabaidarako tokiko organoa izango da hori, hirigintza-planak gizartearekin hitzartzeko helburua izango duena.

Etiketak

ORDENANTZA - Gazteek etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak

   Gazteek ezaugarri jakin batzuk dituzten etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak jaso ahal izateko bete beharreko baldintzak arautzen ditu Ordenantza honek.

Etiketak

ORDENANTZA - Gazteek etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak

   Gazteek ezaugarri jakin batzuk dituzten etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak jaso ahal izateko bete beharreko baldintzak arautzen ditu Ordenantza honek.

Etiketak

ORDENANTZA - Txandakako aparkalekuen kontrola arautzeko udal Ordenantza

Basaurin txandakako aparkalekuen kontrola arautzeko udal Ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT)

Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT) arautzeko udal ordenantza.

Gure inguruetako hiri askotan, baita Basaurin ere, duela zenbait urte eraikitako bizitegiek degradazio fisikoa eta hirigintza- zein arkitektura-narriadura izan dituzte, neurri handi batean, jabeek eta erabiltzaileek ez zutelako kontserbatzeko kulturarik eraiki zituztenean, eta horrek mantentze egokirik eza izan du ondorioz. Horiek horrela, Basauriko Udalak egoera hori bideratzeko neurriak hartu behar ditu, sortutako egoera denbora pasa ahala larriagotu egiten baita.

 

Etiketak

ORDENANTZA - Jarduketa komunikatuei eta Hirigintza-lizentziak lortzeko dokumentazioari buruzko udal ordenantza

   2016ko apirilaren 28an onetsi zuen Udalbatzak jarduketa komunikatuei eta hirigintza-lizentziak eskuratzeko dokumentazioari buruzko Udal Ordenantza. Espedientea jendaurreko jarri zen gero, eta ez da alegaziorik aurkeztu. Ondorioz, Udalbatzaren erabakia behin betiko bihurtu da, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artikuluak xedatu bezalaxe. Horrenbestez, Ordenantzaren behin betiko testua argitaratzea dagokio. Hona hemen.

Etiketak

ORDENANTZA - terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza.

Ostalaritzako jardueren titularrek terraza egonkorrak jartzeko egindako eskaerei erantzuna emoteko araudia.

Etiketak
Syndicate content