Zerga Egutegia

   Basaurik egutegi fiskala aldatu, eta kobratzeko epeak luzatu ditu, basauriarrei eta enpresei izapideak ez eginarazteko etxeratze-aginduak irauten duen bitartean.

   Neurri horren helburua da herritarrak eta udalerriko enpresak lasai egotea, zergak eta izaera publikoko beste diru-sarrera batzuk ordaintzeari dagokionez. Ekidin nahi da jendea etxetik irtenaraztea, zerga-bilketei lotutako izapideak egiteko.

Zerga egutegia 2019

ZERGA

ORDAINKETA EPEA

HELBIDERATU GABEENA

ORDAINKETA EPEA

HELBIDERATUTAKOENA

TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN ZERGA

2020/02/03 - 2020/11/30

2020/05/04

ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA

2020/04/01 - 2019/11/30

2020/06/01 - 50%

2020/10/05 - 50%

JARDUERA EKONOMIKOEN ZERGA

2020/04/01 - 2020/11/30

2020/06/01 - 50%

2020/10/05 - 50%

LOKALEN SARBIDEA OKUPATZEAGATIKO TASA

2020/03/02 - 2020/11/30

2020/06/01

APARKATZEKO ERRESERBA OKUPATZEAGATIKO TASA

2020/03/02 - 2020/11/30

2020/06/01

TERRAZEN AZALERA OKUPATZEAGATIKO TASA

2020/03/02 - 2020/11/30

2020/11/06

PUBLIZITATE KARTELAK

2020/03/02 - 2020/11/30

2020/06/01

   Respecto de las cuotas por la Tasa de Ocupación del Dominio Público Municipal encuadradas en el epígrafe 5.- OCUPACIÓN POR INSTALACIONES EN SUPERFICIE, estas serán prorrateadas de acuerdo a lo establecido en el artículo 9.3 de la Ordenanza Fiscal Nº16 reguladora de las mismas, descontándose del pago el importe correspondiente al tiempo que dure el estado de alarma.

   Además, a petición de las persona físicas que realicen actividades económicas y de las microempresas y pequeñas empresas (empresaria/o, hostelera/o, comerciante…) se podrá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento de las deuda tributarias en periodo voluntario de pago que tengan con el Ayuntamiento de Basauri

   Era berean, herritarrek honako aukera hauek ere izango dituzte:

  • Ordainketa online egitea, honako lotura honetan:  online ordainketa
  • Izapideak posta elektroniko bidez (recaudacion@basauri.eus) edo 944 666 304 telefono-zenbakira deituta egitea (ezinezkoa bada unean bertan hitz egitea, utzi mezua eta beranduago erantzungo zaie):
  • Ordainketa-gutun berria eskatzea, oraingoa iraungita edo epez kanpo badago.
  • Hilaren 5ean edo 20an kontuan zordunketa egiteko eskatzea.
  • Helbideratutako ordainagiriak kontuan zorduntzeko data aurreratzea, hilaren 5era edo 20ra (egutegi fiskalaren epe berria amaitu aurretik).
  • Ordaindu gabekoei buruzko argibideak eskatzea.
  • Ordainketa zatikatzeko eskatzea.

   Udaletxearen diru-sarrerakAntolakuntza Dekretua osoa eskuragarri hemen ...

   Basauriko Udalaren mendeko diru-sarreren kudeaketa eta diru-bilketaren arloko antolaketa-neurrien dekretuaren eduki osoa eskuratzeako hemen ...