Udaltzaingoaren Oinarrizko Eskalako agente Kategorian txanda ireki bitartez sartzeko hautaketa-prozedurako deialdia