Udalbatzaren kontratazio mahaia

Udalbatzaren 2015/07/13, 2015/10/29 eta 2016/10/27ko erabakiak; eta 2247/15 Dekretua, Udalbatzari 2015/07/13an jakinarazi zitzaiona

Lehendakaria: 

Ordezkoa D. Asier Iragorri

Batzordekideak:

  • Gastua finantzatuko duen aurrekontuko kontu-sailari dagokion arloko ordezkaria, edo legearen arabera, horren ordezkoa izango dena.  Kontu-sailak, bat izan gabe, batzuk izango balira, kopuru handiena jartzen duen Sailekoa.
  •  Korporazioko Idazkaria, edo eskuorde dezakeen Idazkaritza Arloko funtzionarioa
  • Korporazioko Kontu Hartzailea, edo ordezkatzeko izenda dezakeen funtzionarioa.
  • Lurralde Politika eta Kontratazioko Batzorde Informatiboko batzarkideak

Idazkaria:   

  • Kontratazio eta Zerbitzu Ataldeko Burua, hitza eta boto eskubidea izango du. Ordezko gisa, hori ez dagoenean, ordezkatuko duen Ataleko funtzionarioak jardungo du.