Tokiko Agenda 21

Tokiko Agenda 21, herritarrak eta udal administrazioa inplikatu nahi duen prozesua da, garapen jasangarriaren alde lan egiteko honako hiru zutabe hauetan oinarrituz:

  • Ingurumenari errespetua
  • Garapen ekonomikoa
  • Zuzentasun soziala, egungo eta datozen belaunaldietarako