SR1 San Migel mendebaldea sektorearen urbanizazio-proiektuaren funtsezko aldaketaren hasierako onespena.

Argitalpen data: 
2020(e)ko Urtarrilaren 27(e)an

   SR1 San Migel mendebaldea sektorearen urbanizazio-proiektuaren funtsezko aldaketaren hasierako onespena xedatu du urtarrilaren 20ko 11/2020 Alkatetza Dekretuak (proiektu horrek behin betiko onespena jaso zuen 2012ko otsailaren 8an, 385/2012 Dekretuaren bitartez).

   Bada, lurzoruari eta hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/2006 Legearen 196.2 artikuluak xedatutakoa betetzeko, funtsezko aldaketa horri buruzko espedientea jendaurreko jarriko da hogei egunez —iragarki hau argitaratzen den dataren biharamunetik aurrera—, interesdunek egoki iritzitako alegazioak, iradokizunak edo erreklamazioak aurkeztu ahal izateko.

   Era berean, dokumentazioa interesdunen esku da Udalaren web gunean.

EranskinaTamaina
Eranskina ar5876-pc-an-01-d02 (pdf)3.26 MB
Eranskina ar5876-pc-an-02-d01 (pdf)3.18 MB
Eranskina ar5876-pc-an-03-d02 (pdf)187.59 KB
Eranskina ar5876-pc-an-04-d01 (pdf)181.97 KB
Eranskina ar5876-pc-an-05-d01 (pdf)136.83 KB
Memoria ar5876-pc-sr-memoria-d03 (pdf)1.19 MB
Planoak ar5876-pc-dr-planos-d02 (pdf)4.35 MB
Pliegoa ar5876-pc-ts-d02 (pdf)1.98 MB
Aurrekontua ar5876-pc-bg-d02 (pdf)1.07 MB
Segutasun eta Osasunari buruzko Azterketa ar5876-pc-hs-d01 (pdf)2.46 MB
Hondakinen kudeaketa ar5876-pc-gr-d01 (pdf)1.19 MB