Jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren dinamizazioak esku hartze globala eskatzen du, sistema hau osatzen duten kolektibo guztien aldetik: langabezian dauden pertsonak, enplegua duten pertsonak, enplegu-emaileak eta ingurunea.

Zentzu honetan, hauek dira jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren sustapenari dagozkion helburuak:

· Udalerriko pertsonen laneratzeari sostengua eskaintzea, bai langabezian dauden bai okupazioa duten pertsonen laneratzeari.· Sare ekonomikoaren garapena bultzatzea, enpresa berriei eta jadanik sortuta dauden enpresen finkapenari begira aholkularitza eta laguntza-zerbitzu egokia emanez. · Herriko merkataritzari laguntza eskaintzea, horiek dinamizatu eta modernizatzeko ekintzen bidez.· Inplementatutako jardueren eraginkortasuna areagotzeko, sareen garapena bultza eta horietan parte hartzeko borondatea indartu.· Abian jarritako jardueren eragina sistematikoki ebaluatu.

Helburu horiek lortzeko helburuz, Basauriko Udalak hurrengo baliabide hauek aurreikusi ditu:

Horien artean, hurrengo hau nabarmendu behar dugu, Behargintza Basauri-Etxebarri udal sozietatea, enplegua hobetzeko, enpresak sortu eta finka daitezen laguntza emateko, eta enpresa jarduera garatzeko erakundea da.  Argibide gehiagorako:  www.behargintza.eus/eu

Eta bestalde, CIPEB (LHZEB)-Lanbide Hastapenerako Zentroa Etxebarri-Basauri dago, horrek 21 urtetik beherakoei prestakuntza eskaintzen die, Bigarren Hezkuntzako Graduaturi ez dutenei, beren laneratzea errazteko helburuz.