Pedro Lopez Cortazar Plazaren egokitzapena eta berritzea

Pedro Lopez Cortazar Plazaren egokitzapena eta berritzea

Aurrekontua: 423.453 EURO.

Lan horiek egiteko aurreikusitako iraupena: 4 hilabete.

Plaza konpontzea, zeren eta gaur egunean iragazgaiztasun arazoak baitauzka. Erdialdean dagoen txorrota kenduko da, hori baita hezetasun batzuen kausa. Urbanizazio berria, zeinak oraingoaren antzeko diseinua izango duen, baina material berriagoekin, hiri-altzari eta argiteria publiko berriekin osatuko da, eta azken horrek energia aurrezteko ereduari jarraituko dio.