ORDENANTZA - Jakinarazitako Jarduerak

Indarrean sartzeko data: 
2012(e)ko Urriaren 23(e)an
Indarraldiaren amaiera data: 
2016(e)ko Urriaren 2(e)an

    Ordenantza honen xedea honakoa da: Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/06 Legearen 207.5 artikuluan, zerbitzugintzan sarbide librea izateari eta hartan jarduteari buruzko azaroaren 23ko 17/09 Legean eta 17/09 Legera egokitze
aldera hainbat lege aldatzen dituen 25/2009 Legean ezarritakoa garatzea. Horien artean, jarduerak egiteko prozedurei zuzenean eragiten diete Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legea eta Herri Administrazioen Araubide Juridikoari eta Administrazio Prozedura Erkideari buruzko azaroaren 26ko 30/92 Legean aldatutako artikuluak.

 

EranskinaTamaina
Ordenantza - Jakinarazitako Jardueren Prozedura.pdf45.08 KB
Etiketak