Kultura-politika eta Euskara Arloko diru-laguntzak 2022

 

   2022ko urtarrilaren 28ko BAOn (19 zenbakiduna) argitaratu dira Kultura-politika eta Euskara Arloko udal diru-laguntzak emateko oinarri arautzaileak eta eranskinak.

Euskara Arloko 2022ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2022ko maiatzaren 11ko 89 zenbakidun BAOn, Euskara ikastaroak egiteko
Deialdi honetan epe bi daude:
  • 2021eko urriaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitartean egindako ikastaroetarako: oinarri hauek Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren biharamunetik 2022ko uztailaren 8ra.
  • 2022ko udako ikastaroetarako (uztaila, abuztua, iraila) eta 2021eko urriaren 1etik 2022ko ekainaren 30era bitartean egindakoetarako, betiere, ez badute lehen aldian eskabidea aurkeztu: 2022ko urriaren 14ra.
   
Euskara Arloko 2022ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2022ko apirilaren 26ko 78 zenbakidun BAOn
Eskabideak aurkezteko epeak:
  • 2021eko urriaren 1etik 2022ko ekainaren 15era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2022ko ekainaren 30era arte.
  • 2022ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2022ko uztailaren 1etik azaroaren 7ra arte.
Eskabideak aurkezteko epeak:
  • 2021eko urriaren 1etik 2022ko ekainaren 15era bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: deialdi hau BAOn argitaratzen den biharamunetik 2022ko ekainaren 30era arte.
  • 2022ko ekainaren 1etik urriaren 31ra bitartean euskara sustatzeko egindako jardueretarako: 2022ko uztailaren 1etik azaroaren 7era arte.
  • Eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2022ko urriaren 31ra arte izango dela.
  • Eskabideak aurkezteko epea 2022ko urriaren 17tik azaroaren 11ra izango dela.
  • Eskabideak aurkezteko epea oinarri hauek BAOn argitaratzen diren biharamunetik 2022ko urriaren 31ra arte izango dela.
*** Euskararen diru-laguntza horietarako guztietarako, erabili EUSKARA_eskaera eredua
 
  
Kultura-politika Arloko 2022ko dirulaguntzen deialdiak argitaratu dira 2022ko otsailaren 21ko 35 zenbakidun BAOn

*** Kultura Politikako Arloaren diru-laguntzak aurkezteko epea 2022ko otsailaren 22tik martxoaren 21era bitartekoa izango da.
Indarraldiaren amaiera data: 
2022(e)ko Martxoaren 21(e)an
EranskinaTamaina
EUSKARA_eskaera (pdf)661 KB
IZENDUNAK_eskaera (pdf)641.01 KB
KIROLAK_eskaera (pdf)637.92 KB
KULTURA_eskaera (pdf)636.96 KB
GAZTERIA_eskaera (pdf)636.73 KB
HEZKUNTZA_eskaera (pdf)643.55 KB
Jarduerak_actividades (doc)100.5 KB
Kirol_jarduerak_actividades (doc)114.5 KB
Aurrekontua (xls)33.5 KB
HEZKUNTZAKO ERANSKINA (pdf)443.32 KB
Erantzukizunpeko aitorpena. Delitu sexualak (rtf)548.41 KB
Erantzukizunpeko aitorpena. Digital aitorpena (doc)122 KB
Erantzukizunpeko aitorpena. Adingabeen babesgabezia-egoera (doc)440 KB
Hartzekodunaren fitxa (pdf)541.4 KB
Euskararen erabileraren aurreikuspena_Hezkuntza (docx)137.9 KB
Euskararen erabileraren aurreikuspena_Gazteria (docx)155.29 KB
Euskararen erabileraren aurreikuspena_Kirolak (docx)132.97 KB
Euskararen erabileraren aurreikuspena_Kultura (docx)155.29 KB
Joan-etorrien gastuen justifikazioa (odt)86.66 KB
2022ko memoria_ justifikazioa (doc)68 KB
Diru-sarrerak eta gastuak (xls)34 KB