Hasierako onespena ematea AI-05 jarduketa integratuaren proiektuari

Hasierako onespena ematea AI-05 jarduketa integratuaren proiektuari (Landa Doktorren, Altube eta Gipuzkoa kale mugakideak) Basauriko HAPOkoak.

Jendeaurrean jartzea hemen ...