HAPO hasierako onartzea

   Udalbatzak, 2018ko ekainaren 28an egindako osoko bilkuran, hasierako onespena eman zion Basauriko Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren berrikusketari.

   Gero, 2018ko uztailaren 18an, horri buruzko iragarkia argitaratu zen BAOn.

   Horren harira, hiru hilabetean zehar, 2018ko urriaren 19an amaituko da epea, egoki iritzitako alegazioak aurkeztu ahal ziren Basauriko Udaleko Erregistro Orokorrean (HAZ) eta indarreko araudiak finkatutako beste tokietan. Era berean, espedientea hura kontsultatu nahi zutenen eskura egongo zen.

   Bestalde, informazio-bulegoa abiarazi genuen, Udaletxeko lehen solairuko 3. aretoan, uztailatik urrira arte, aldez aurretik adostutako data eta orduetan.

Erantsitako fitxategiaz gain, Hirigintza arauak kontsulta ditzakezu: 02 Hirigintza arauak (pdf 140Mb)

EranskinaTamaina
01 Memoria Basauri (pdf)8.16 MB
03 Viabilidad económico financiera (pdf)2.9 MB
04 Memoria sostenibilidad económica (pdf)2.07 MB
05 Evaluación ambiental estratégica (pdf)6.89 MB
06 Estudio ambiental estratégico - Documento de síntesis (pdf)3.61 MB
Plano - 01 - 1 Situación (pdf)3.04 MB
Plano - 01 - 2 Plan territorial Parcial - Marco territorial (pdf)10.43 MB
Plano - 02 Estructura general y orgánica del territorio (pdf)9.02 MB
Plano - 03 Clasificación del suelo (pdf)8.98 MB
Plano - 04 Sistemas generales y equipamientos (pdf)8.13 MB
Plano - 05 - 1 Gestión sistemas generales (pdf)8.41 MB
Plano - 05 - 2 Gestión áreas y sectores (pdf)8 MB
Plano - 05 - 3 Gestión régimen edificación (pdf)7.92 MB
Plano - 06 Diseno urbano 1:5000 (pdf)9.81 MB
Plano - 06 - 1 Propuesta ilustrativa 1:2000 (pdf)6.02 MB
Plano - 06 - 2 Propuesta ilustrativa 1:2000 (pdf)5.82 MB
Plano - 06 - 3 Propuesta ilustrativa 1:2000 (pdf)9.04 MB
Plano - 06 - 4 Propuesta ilustrativa 1:2000 (pdf)5.44 MB
Plano - 06 - 5 Propuesta ilustrativa 1:2000 (pdf)9.06 MB
Plano - 07 - 1 Propuesta residencial (pdf)4.46 MB
Plano - 07 - 2 Propuesta residencial 2 (pdf)2.45 MB
Plano - 08 - 1 Agua potable (pdf)6.03 MB
Plano - 08 - 2 Saneamiento (pdf)6.09 MB
Plano - 08 - 3 Energia electrica (pdf)7.89 MB
Plano - 08 - 4 Alumbrado público (pdf)9.45 MB
Plano - 08 - 5 Red Euskaltel (pdf)7.7 MB
Plano - 08 - 6 Red telefonía (pdf)7.69 MB
Plano - 08 - 7 Red Naturgas (pdf)7.68 MB
Plano - 08 - 8 Red de residuos sólidos urbanos (pdf)11.69 MB
Plano - 09 Zonificación acústica (pdf)8.44 MB
Plano - 10 - 1 Condicionantes superpuestos (pdf)8.23 MB
Plano - 10 - 2 Suelos potencialmente contaminados (pdf)7.62 MB
Plano - 11 Movilidad (pdf)7.99 MB
Plano - 12 Ciudad inclusiva (pdf)7.63 MB
Plano - 13 Servidumbre aeronaúticas (pdf)9.92 MB
Plano - 14 Ámbitos alterados PGOU (pdf)1.69 MB