HAPO

 

Hirigintzako arauak Eraikuntza-araubidea, lurraren erabilera anitzak (etxebizitzetarako, industriarako…) eta abar arautzen dituzte.

Planoak kontsultatzea (pdf) Udalerriak etorkizunean izango duen bilakaera grafikoki irudikatu eta lurraren sailkapenak (hiri-lurra, urbanizagarria eta urbanizaezina), erabilera globalak (ekipamenduak, berdeguneak…), kudeaketa-unitateak (eremuak, sektoreak…), proposatutako eraikuntza berria eta abar jasotzen dituzte.

Aldaketak Udalerriko eremu edo gune zehatzetan egindako doikuntza puntualen berri ematen dute. Udalak sustatuta edota bere oniritziarekin aldaketa puntualak egiten dira sistema orokorretan (errepideetan, parkeetan…), ekipamenduetan (kultur etxeetan, egoitzetan, kotxetegietan, metroan,...), mugatzeetan eta abar.

Garapen planeamendua Plan partzialak (lur urbanizagarria) eta plan bereziak (hiri-lurra) jasotzen ditu batez ere. Agiriok eremu edo sektore jakin batzuk garatzen dituzte, bereziki konplexuak izateagatik HAPOn behar bezalako xehetasun-maila lortu ezin dezaketenak.

BERRIA !! HAPOren Aurrerapena Indarrean dagoen Hiri Antolamendurako Plan Orokorra (HAPO) berrikusi behar da. Sartu berrigaren fase honetan jende-aurrean ipini berri da etorkizuneko HAPO berriaren AURRERAPENA. Dokumento hau lurralde definiziorako eztabaida-oinarri modura izapidetu nahi da hirigintza ekimenaren bitartez. Horretarako 4 aukera ezberdin jasotzen dira bertan hainbat garapen jasota udalerriko lurzoru ezberdinetan.  Fase honetan (AURRERAPENA – 3 hilabete) herritarrengandik iradokizunak jasotzea da helburua , gerora etorkizuneko HAPOean jasoko den proposamena zehazteko asmoarekin. Proposamen horrek ez du ezarritako aukeraren batekin bat etorri beharrik.