Gizarte-politika Arloko diru-laguntzak. Gizarte Larrialdietarako Laguntzak (GLL) 2019

Definizioa eta xedea:   Aldizkakoak ez diren prestazio ekonomikoak dira Gizarte Larrialdietarako Laguntzak. Diru-laguntza izaera dute, eta beren helburua da gastu espezifikoei, arruntei edota ezohikoei aurre egiteko behar besteko baliabiderik ez dutenei laguntza ematea, eta, modu horretan, gizarte-bazterkeria egoerak prebenitzea, ekiditea edota arintzea.

-    4/2011 Dekretua, urtarrilaren 18koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzkoa.

-    16/2017 Dekretua, urtarrilaren 17koa, Gizarte Larrialdietarako Laguntzei buruzko Dekretua aldatzen duena.

-    Eusko Jaurlaritzaren Agindua, 2018ko abenduaren 12koa.

-    Basauriko Udalean Gizarte Larrialdietarako Laguntzak emateko irizpideak 2019.

Indarraldiaren amaiera data: 
2019(e)ko Abenduaren 31(e)an
Aurkezpen epea: 
2019ko azaroaren 22ra arte.