Gizarte-Politika Arloko diru-Laguntzak. Aldizkakoak Ez Diren Udal Laguntzak (AEUL) 2022.

2022ko otsailaren 10eko BAOan, 28. zenbakian, argitaratu dira aldizkakoak ez diren udal laguntzak (AEUL) emateko Oinarri arautzaileak.

Info gehiago...