EBPN: Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia

Basauriko Udalak 2004an onartu zuen Euskara Biziberritzeko Plan Nagusia (EBPN) 2004-2007 aldirako. Horren ondotik, bigarren plan estrategikoa 2008an abian jarri zen, 2011n amaitu eta 2012an luzatu da urtebete batez.

Orain arte egindakoa ebaluatu eta hirugarren plan estrategikoaren (2013-2017) lan-ildo nagusiak zehaztu behar ditugu aurten.

Horretarako, udal honek bultzatzen duen parte-hartze politikari jarraiki, Basauriko eragile guztien -eta hala nahi duten basauriar guztion- iritziak, iradokizunak eta ekarpenak jaso nahi ditu plangintza berria lantzeko.

Zeregin horretan, lehenengoz eta bat jendaurreko ekitaldia egin dugu apirilaren 25ean.

Ekitaldian Alkateak eta Euskara eta Kultura Politikako udal arduradunek  euskararen egungo egoera orokorraren eta planari begira gure hizkuntza sustatzeko neurri eta lan ildoen berri eman zituzten eta horrez gain, Euskararen Aholku Batzordea osatzeko prozesua azaldu zuten.

Euskararen aholku batzordea osatzeari begira gizarte eragileentzako informazio bilerak, eranskina ikusi