DIR3

BASAURIKO UDALA

IFK:                                 P4801900D
Kontabilitate-bulegoa:        L01480157
Organo kudeatzailea:         L01480157

Unitate izapidegilea:
LA0005412 Alkatetza:                           
LA0005399 Lege Aholkularitza:                        
LA0005392 Ondasunak eta Ondarea:                   
LA0005402 Gizarte-ongizatea:                       
LA0005391 Kontabilitatea:                           
LA0005404 Merkataritza:                           
LA0005394 Kontratazioa eta Zerbitzuak:                   
LA0005410 Cooperación al Desarrollo:                   
LA0022619 Kirolak:                               
LA0022616 Edukazioa:                           
LA0005407 Enplegua:                           
LA0013130 Zahartze Aktiboa:                       
LA0022615 Euskara:                           
LA0022617 Jaiak:                               
LA0005393 Zergen Kudeaketa eta Zerga Ikuskaritza:           
LA0005409 Berdintasuna:                           
LA0005408 Immigrazioa:                           
LA0005411 Berrikuntza, Gobernu Irekia eta Parte-hartzea:           
LA0005390 Kontu-hartzailetza:                       
LA0022618 GIzarte:                               
LA0005396 Ingurumen a:                           
LA0005400 Udaltzaingoa:                           
LA0005405 Kultura Politika eta Euskara:                   
LA0013137 Prentsa eta Protokoloa:                       
LA0006863 Zerga-Bilketa:                           
LA0005398 Giza Baliabideak:                       
LA0005403 Osasuna, Animalien Babesa eta Droga Mendekotasuna    :   
LA0005401 Idazkaritza Orokorra:                       
LA0005397 Informazio Teknologiak:                   
LA0017515 Diruzaintza:                           
LA0005395 Hirigintza:                           

KULTUR ETXEA

IFK:                                G48117378
Kontabilitate-bulegoa:       LA0005387
Organo kudeatzailea:        LA0005387
Unitate izapidegilea:         LA0005387

UDAL EUSKALTEGIA

IFK:                                 P9801902I
Kontabilitate-bulegoa:        LA0005388
Organo kudeatzailea:         LA0005388
Unitate izapidegilea:          LA0005388

BASAURI KIROLAK

IFK:                                 P9801901A
Kontabilitate-bulegoa:        LA0005386
Organo kudeatzailea:         LA0005386
Unitate izapidegilea:          LA0005386

ETXE MAITIA ADINEKOEN EGOITZA

IFK:                                 G48802250
Kontabilitate-bulegoa:        LA0005389
Organo kudeatzailea:         LA0005389
Unitate izapidegilea:          LA0005389