Basauriko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorra (HAPO)

 

Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorra (pdf): Udalerriak etorkizunean izango duen bilakaera irudikatu eta lurraren sailkapenak (hiri-lurra, urbanizagarria eta urbanizaezina), erabilera globalak (ekipamenduak, berdeguneak…), kudeaketa-unitateak (eremuak, sektoreak…), proposatutako eraikuntza berria eta abar jasotzen dituzte.

Hirigintzaren alorreko aldaketak: Aldaketa puntual hauen testuak argitaratuko dira.

Hirigintza-garapenerako planeamendua: Hauek dira HAPO-ren dagozkion garapeneko dokumentuak.