Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorra (HAPO) (2020ko abendua)

Basauriko Hiri-Antolamenduko Plan Orokorraren hasierako onespena: Udalbatzak, 2018ko ekainaren 28an egindako osoko bilkuran, hasierako onespena eman zion Basauriko Hiri-antolamenduko Plan Orokorraren berrikusketari.

Basauriko hiri-antolamenduko plan orokorraren behin-behineko onespena, horren berrikuspen-prozesuaren barruan: Udalbatzak, 2020ko martxoaren 26an, aho batez erabaki du  Basauriko hiri-antolamenduko plan orokorrari behin-behineko onespena ematea, horren berrikuspen-prozesuaren barruan.

Udalak, aho batez, 2020ko abenduaren 29an egindako ohiko bilkuran, Basauriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO) berrikuspena behin betiko onartzea erabaki zuen.
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratuta 16 zenbakidunean, 2021ko urtarrilaren 26 ekoa.
BAOn argitaratu eta 15 egun baliodun igarotakoan jartzen da indarrean.

EranskinaTamaina
Memoria.pdf19.54 MB
Normativa Basauri (pdf)12.71 MB
Memoria sostenibilidad (pdf)1.49 MB
Viabilidad economico-financiera (pdf)2.25 MB
Documento integración aspectos ambientales PGOU Basauri (pdf)151.61 KB
Estudio ambiental estratégico (pdf)4.03 MB
Estudio ambiental estratégico-Documento de síntesis (pdf)340.77 KB
Estudio de sostenibilidad energética (pdf)454.43 KB
Estudio ambiental estratégico-Anexo huella de carbono (pdf)368.36 KB
01 Plano ámbito de estudio (pdf)21.7 MB
02 Plano medio físico (pdf)3.28 MB
03 Plano medio biológico y espacios naturales (pdf)2.88 MB
04 Plano medio socioeconómico (pdf)2.96 MB
05 Plano riesgos ambientales (pdf)3.41 MB
06.1 Plano recursos naturalísticoa a proteger y/o a regenerar (pdf)5.18 MB
06.2 Plano zonas para posibles desarrollos/reconversión (pdf)5.77 MB
06.3 Plano recursos turísticos y recreativos (pdf)4.51 MB
07.1 Plano afecciones ambientales por alternativa 0 (pdf)4.1 MB
07.2 Plano afecciones ambientales por alternativa A (pdf)4.35 MB
07.3 Plano afecciones ambientales por alternativa B (pdf)4.47 MB
07.4 Plano afecciones ambientales por alternativa C (pdf)4.31 MB
07.5 Plano afecciones ambientales por alternativa D (pdf)4.4 MB
08 Plano situación (pdf)2.48 MB
09 Plano marco territorial (pdf)7.71 MB
10 Plano estructura general y orgánica (pdf)7.15 MB
11 Plano clasificación del suelo (pdf)7.04 MB
12 Plano sistemas generales (pdf)6.33 MB
13.1 Plano gestión sistemas generales (pdf)6.47 MB
13.2 Plano gestiónáreas y sectores (pdf)6.07 MB
13.3 Plano régimen edificación (pdf)5.94 MB
14.1 Plano propuesta ilustrativa 0 (pdf)7.97 MB
14.2 Plano propuesta ilustrativa 1 (pdf)1.73 MB
14.3 Plano propuesta ilustrativa 2 (pdf)2.65 MB
14.4 Plano propuesta ilustrativa 3 (pdf)2.57 MB
14.5 Plano propuesta ilustrativa 4 (pdf)2.14 MB
14.6 Plano propuesta ilustrativa 5 (pdf)2.09 MB
15.1 Plano propuesta residencial 1 (pdf)3.72 MB
15.2 Plano propuesta residencial 2 (pdf)2 MB
16.1 Plano agua potable (pdf)6 MB
16.2 Plano saneamiento (pdf)6.08 MB
16.3 Plano energia eléctrica (pdf)6.21 MB
16.4 Alumbrado público (pdf)7.59 MB
16.5 Plano red euskaltel (pdf)6.01 MB
16.6 Plano red telefónica (pdf)6.01 MB
16.7 Plano red naturgas (pdf)6 MB
16.8 Plano red de residuos solidos urbanos (pdf)3.04 MB
17 Plano zonificación acústica (pdf)6.52 MB
18.1 Plano vulnerabilidad de acuiferos (pdf)5.64 MB
18.2 Plano áreas erosionables (pdf)5.7 MB
18.3 Plano áreas inundables (pdf)5.83 MB
18.4 Plano riesgo de incendios forestales (pdf)5.73 MB
18.5 Plano condicionantes superpuestos 1 (pdf)5.75 MB
18.6 Plano condicionantes superpuestos 2 (pdf)5.7 MB
19.1 Plano movilidad transporte público (pdf)6.19 MB
19.2 Plano movilidad bidegorris itinerarios peatonales (pdf)6.1 MB
20 Plano ciudad inclusiva (pdf)5.68 MB
21 Plano servidumbre aeronaúticas (pdf)7.97 MB
22 Plano afecciones (pdf)5.96 MB
23 Plano suelos potencialmente contaminados (pdf)5.67 MB
24 Plano riesgos de protección civil (pdf)14.27 MB