Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorraren (HAPO) planoak

Udalak, aho batez, 2020ko abenduaren 29an egindako ohiko bilkuran, Basauriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorraren (HAPO) berrikuspena behin betiko onartzea erabaki zuen.

BAOn argitaratu eta 15 egun baliodun igarotakoan jarriko da indarrean.