Basauriko Hiri Antolakuntza Plan Orokorraren (HAPO) planoak

Indarrean dagoen Hiri-Antolamenduko Plan Orokorrak behin betiko onespena jaso zuen Hiri-Lurzoruari eta Lurzoru Urbanizagarriari buruzko uztailaren 27ko 466/98 Foru Arau bidez eta Lurzoru Urbanizaezinari buruzko urtarrilaren 31ko 19/00 Foru Arau bidez. Orduan argitaratu zen HAPO guztiari dagokion araudia.

Gerora ere, HAPOa partzialki berrikusi eta aldaketak egin dizkiote honako eremu hauetan: "A - Ariz-Benta", "B - Kalero-Basozelai" eta "D - CD Baskonia". Aldaketak egon dira ere "SR-1 San Migel Mendebaldea" eta "SR-6 Sarratu" sektoreetan. Berrikuspen partzial hori ekainaren 13ko 1032/06 Foru Aginduak onetsi zuen.

EranskinaTamaina
Revisión Parcial (pdf)7.23 MB
Plano 2 Estructura general y orgánica (Usos globales) (pdf)4.58 MB
Plano 3 Clasificación del suelo (pdf)3.35 MB
Plano 4 Sistema de equipamientos (pdf)3.97 MB
Plano 5 Gestión de suelo (pdf)3.54 MB
Plano 5 Proteccion del medio y la edificacion (pdf)2.39 MB
Plano 6 Gestión del suelo (pdf)3.55 MB
Plano 6A Gestión de U.E. y Edif. Fuera de Ordenación (pdf)2.45 MB
Plano 6B Gestión de U.E. y Edif. Fuera de Ordenación (pdf)887.38 KB
Plano 6C Gestion de U.E. y Edif. fuera de ordenacion (pdf)1.59 MB
Plano 6D Gestión de U.E. y Edif. Fuera de Ordenación (pdf)1013.29 KB
Plano 7 Áreas de reparto en suelo urbano y sectores en suelo urbanizable (pdf)3.38 MB
Plano 9 Ordenación diseño urbano (pdf)4.09 MB
Plano 10A Ordenación diseño urbano (pdf)2.7 MB
Plano 10B Ordenación diseño urbano (pdf)2.58 MB
Plano 10C Ordenación diseño urbano (pdf)3.12 MB
Plano 10D Ordenacion diseno urbano (pdf)2.46 MB
Plano 10E Ordenación diseño urbano (pdf)3.79 MB
Plano 11A Ordenación diseño urbano (pdf)3.26 MB
Plano 11B Ordenacion diseno urbano (pdf)2.84 MB
Plano 11C Ordenacion diseno urbano (pdf)2.66 MB
Plano 11D Ordenacion diseno urbano (pdf)1.34 MB
Plano 11E Ordenación diseño urbano (pdf)3.31 MB
Plano 11F Ordenación diseño urbano (pdf)1.66 MB
Plano 12 Previsiones en materia de Vivienda de Protección Oficial (pdf)3.29 MB
Áreas de reparto en suelo urbano y sectores en suelo urbanizable (pdf)3.33 MB