Aprobación inicial del Proyecto de Reparcelación de la actuación integrada AI-05 (situada entre las calles Dres. Landa, Altube y Gipuzkoa con las que linda) del PGOU de Basauri.

Argitalpen data: 
2021(e)ko Urriaren 24(e)an
Amaiera data: 
2021(e)ko Azaroaren 25(e)an

   Basauriko Alkateak, 2021eko urriaren 11ko 3331/2021 Dekretua eman du Basauriko HAPOko AI 05 jarduketa integratua birpartzelatzeko proiektuari buruz, eta honako hau xedatzen du:

LEHENENGOA. Pablo Nistal Curto jaunak Leziaga 1995 Construcciones SL izenean Basauriko Hiri Antolamenduko Plan Orokorreko AI 05 jarduketa integratua birzatitzeko aurkeztutako proiektuari hasierako onespena ematea (Landa Doktorren, Altube eta Gipuzkoa kaleean artean dago ela horiekin egiten du muga).

BIGARRENA. Birpartzelatzio Proiektua jendaurrean jartzea hilabeteko epean, Bizkaiko Aldizkari Ofizialean, Basauriko Udaleko ediktu-oholean eta egunkari batean iragarkia jarriz.

Jendaurreko informazio-aldian, espedientea Basauriko Udaleko Hirigintza Sailean geratuko da aztertu nahi duen edonoren esku, egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzan.

Halaber, Birpartzelatzio proiektua interesdunen eskura dago udalaren egoitza elektronikoan (https://www.basauri.eus).

HIRUGARRENA.
Interesdunei entzunaldia ematea epe berean, eta zitazio pertsonala egitea, egoki iritzitako alegazioak aurkez ditzaten.

BAO-n 2021ko urriaren 25ean argitaratuta.

EranskinaTamaina
Proyecto reparcelación AI05 (pdf)2.98 MB