Angel eta Karmelo Ortiz San Segundori Plaka

Udaletxeak eta Herrik Taldeak emandako eskaintzadun bi azulejo dira, ezkutuak ikusgarri daude. Testuak hala dio: "Angel eta Carmelo Ortiz San Segundo Jaunei: gure patroia eta musikaren alde lan egiteagatik. Basauri, 2001.eko Urria. A Ángel y Carmelo Ortiz San Segundo: por vuestra dedicación a la música y a nuestro patrón. Basauri, 2001.eko Urria". 1956 urtean Angel Oriz-ek San Fausto kaleko horma-hobian dagoen San Faustoren taila lortu zuen.

Placa a Ángel y Carmelo Ortiz