2022 Onartutako aurrekontua

2022 Onartutako Aurrekontua

2022/02/14an BAOn argitaratua (2022/02/15ean jarri zen indarrean)

1. MEMORIA ETA TXOSTEN EKONOMIKO FINANTZARIOA
1.1. Memoria
1.2. Txosten ekonomiko finantzarioa
1.3. Kontu-hartzailetzaren txostena
1.4. 2020ko likidazioa eta 2021eko aurreikuspena

2. EGIKARITZEKO ARAUA
2.1. Aurrekontua egikaritzeko araua

3. BATERATUA
3.1. Sarreren laburpena
3.2. Gastuen laburpena
3.3. Sarrerak azpikontzeptuka
3.4. Gastuak azpikontzeptuka

4. UDALETXEA

4.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
4.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
4.3. Sarrerak azpikontzeptuka
4.4. Gastoak azpikontzeptuka
4.5. Gastuak atalez atal
4.6. Gastu funtzionalak
4.7. Gastuak partidaz partida
4.8. Inbertsioen eranskina
4.9. Pertsonalaren eranskina
4.10. Subentzioen plan estrategikoa
4.11. Zorraren eranskina
4.12. Konpromiso-kredituen eranskina

5. KULTUR ETXEA
5.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
5.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
5.3. Sarrerak azpikontzeptuka
5.4. Gastuak azpikontzeptuka
5.5. Gastuak partidaz partida
5.6. Pertsonalaren eranskina
5.7. Memoria

6. BASAURI KIROLAK
6.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
6.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
6.3. Sarrerak azpikontzeptuka
6.4. Gastuak azpikontzeptuka
6.5. Gastuak partidaz partida
6.6. Pertsonalaren eranskina
6.7. Memoria

7. EUSKALTEGIA
7.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
7.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
7.3. Sarrerak azpikontzeptuka
7.4. Gastuak azpikontzeptuka
7.5. Pertsonalaren eranskina
7.6. Memoria

8. ETXE MAITIA NAGUSIEN EGOITZA
8.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
8.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
8.3. Sarrerak azpikontzeptuka
8.4. Gastuak azpikontzeptuka
8.5. Pertsonalaren eranskina
8.6. Memoria

9. BIDEBI BASAURI, S.L.
9.1. Bidebi Memoria
9.2. Bidebi Aurrekontua
9.3. Bidebi Pertsonalaren eranskina

10. BEHARGINTZA BASAURI ETXEBARRI, S.L.
10.1. Behargintza Memoria
10.2. Behargintza Aurrekontua
10.3. Behargintza Pertsonalaren eranskina

11. FICHAS PROGRAMAS FUNCIONALES
11.1. Fitxa funtzionalak (fitxategi konprimitua rar)