2021 Onartutako Aurrekontua

2021 Onartutako Aurrekontua

2021/03/03an BAOn argitaratua (2021/03/04an jarri zen indarrean)

1. MEMORIA ETA TXOSTEN EKONOMIKO FINANTZARIOA
1.1. Memoria
1.2. Txosten ekonomiko finantzarioa
1.3. Kontu-hartzailetzaren txostena
1.4. 2019ko likidazioa eta 2020ko aurreikuspena

2. EGIKARITZEKO ARAUA
2.1. Aurrekontua egikaritzeko araua

3. BATERATUA
3.1. Sarreren laburpena
3.2. Gastuen laburpena
3.3. Sarrerak azpikontzeptuka
3.4. Gastuak azpikontzeptuka

4. UDALETXEA
4.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
4.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
4.3. Sarrerak azpikontzeptuka
4.4. Gastoak azpikontzeptuka
4.5. Gastuak atalez atal
4.6. Gastu funtzionalak
4.7. Gastuak partidaz partida
4.8. Inbertsioen eranskina
4.9. Pertsonalaren eranskina
4.10. Subentzioen plan estrategikoa
4.11. Zorraren eranskina

5. KULTUR ETXEA
5.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
5.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
5.3. Sarrerak azpikontzeptuka
5.4. Gastuak azpikontzeptuka
5.5. Gastuak partidaz partida
5.6. Pertsonalaren eranskina
5.7. Memoria

6. BASAURI KIROLAK
6.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
6.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
6.3. Sarrerak azpikontzeptuka
6.4. Gastuak azpikontzeptuka
6.5. Gastuak partidaz partida
6.6. Pertsonalaren eranskina
6.7. Memoria

7. EUSKALTEGIA
7.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
7.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
7.3. Sarrerak azpikontzeptuka
7.4. Gastuak azpikontzeptuka
7.5. Pertsonalaren eranskina
7.6. Memoria

8. ETXE MAITIA NAGUSIEN EGOITZA
8.1. Sarreren laburpena ekonomikoki sailkatua
8.2. Gastuen laburpena ekonomikoki sailkatua
8.3. Sarrerak azpikontzeptuka
8.4. Gastuak azpikontzeptuka
8.5. Pertsonalaren eranskina
8.6. Memoria

9. BIDEBI BASAURI, S.L.
9.1. Bidebi Memoria
9.2. Bidebi Aurrekontua
9.3. Bidebi Pertsonalaren eranskina

10. BEHARGINTZA BASAURI ETXEBARRI, S.L.
10.1. Behargintza Memoria
10.2. Behargintza Aurrekontua
10.3. Behargintza Pertsonalaren eranskina

11. PROGRAMA FUNTZIONALEKO FITXAK
11.1. Fitxa funtzionalak (fitxategi konprimitua rar)