2017 Aurrekontuaren Likidazioa

2017 Aurrekontuaren Likidazioa

 

0.0 AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

0.1 2017 AURKIBIDEA

1. ALKATETZA DEKRETUA

2. KONTU_HARTZAILETZAREN TXOSTENA

3. DIRUZAINTZAREN GERAKINA

4. AURREKONTUAREN EMAITZA

5. INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK

6. INDARREKO EKITALDIKO DIRU-SARRERAK

7. ITXITAKO EKITALDIKO GASTUAK ETA DIRU-SARRERAK

8. ETORKIZUNEKO EKITALDIAK

9. AURREKONTUTIK KANPOKO KONTZEPTUAK

10. DIRUZAINTZAKO KONTUA ETA KONTAKETA-AKTA