2013 Aurrekontua - Presupuesto

2013 Aurrekontua - Presupuesto

1. MEMORIA ETA TXOSTENAK - MEMORIA E INFORMES

2. AURREKONTUA EGIKARITZEKO ARAUA - NORMA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

3. AURREKONTU BATERATUA - PRESUPUESTO CONSOLIDADO

4. UDALETXEA -AYUNTAMIENTO

5. KULTUR ETXEA - CASA DE CULTURA

6. BASAURI KIROLAK

7. UDAL EUSKALTEGIA - EUSKALTEGI MUNICIPAL

8. ETXE MAITIA EGOITZA - RESIDENCIA ETXE MAITIA

9. UDAL SOZIETATE PUBLIKOAK - SOCIEDADES PUBLICAS MUNICIPALES

EranskinaTamaina
Aurrekontua osorik_Presupuesto completo_2013.xls72 KB