2012 Onartutako Aurekontuak

Basauriko udala. Aurrekontu orokorrak. 2012 Ekitaldia. Milaka Euro

SARRERAK. Bateratua kapituluka
1 Zuzeneko zergak 11.401 20,99%
2 Zeharkako zergak 798 1,47%
3 Tasak eta bestelako sarrerak 10.318 18,99%
4 Transferentzia arruntak 25.817 47,52%
5 Ondare-sarrerak 363 0,67%
8 Finantza-aktiboak 130 0,24%
9 Finantza-pasiboak 5.500 10,12%
GUZTIRA 54.327
GASTUAK. Bateratua kapituluka
1 Pertsonal-gastuak 20.035 36,88%
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak 23.926 44,04%
3 Finantza-gastuak 206 0,38%
4 Transferentzia arruntak 2.696 4,96%
6 Inbertsio errealak 6.209 11,43%
7 Kapital-transferentziak 297 0,55%
8 Finantza-aktiboak 227 0,42%
9 Finantza-pasiboak 731 1,35%
GUZTIRA 54.327  
GASTUAK. Laburpena Arlo desberdinen arabera
Gizarte politika 7.569 13,93%
Ogasuna eta ekonomia sustapena 8.037 14,79%
Lurralde politika eta kontratazioa 19.765 36,38%
Partehartzea eta herritar harremanak 1.423 2,62%
Udalbatzarraren lehendakaritza 5.023 9,25%
Giza baliabideak 2.605 4,80%
Kultura politika eta euskera 9.905 18,23%
GUZTIRA 54.327  
Entitate bakoitzaren aurrekontua
Udaletxea 50.707
Kultur etxea 3.128
Kirolaren udal erakundea 2.499
Adinekoen egoitza 2.201
Udal euskaltegia 1.568
Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. 1.115
Bidebi Basauri, S.L. 500
EranskinaTamaina
Memoria30.92 KB