2011 Onartutako Aurrenkontuak

Basauriko udala.  Aurrekontu orokorrak. 2011 Ekitaldia

SARRERAK. Bateratua kapituluka
1 Zuzeneko zergak 10.889.249,87 21,89%
2 Zeharkako zergak 1.918.441,90 3,86%
3 Tasak eta bestelako sarrerak 10.218.912,03 20,54%
4 Transferentzia arruntak 26.280.203,86 52,83%
5 Ondare-sarrerak 438.875,30 0,88%
8 Finantza-Aktiboak 30,05 0,00%
GUZTIRA 49.745.713,01  
GASTUAK. Bateratua kapituluka
1 Pertsonal-gastuak 20.827.390,96 40,50%
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak 23.077.837,76 46,39%
3 Finantza-Gastuak 219.920,00 0,44%
4 Transferentzia arruntak 2.546.775,32 5,12%
6 Inbertsio errelak 2.074.483,50 4,17%
7 Kapital-Transferentziak 297.500,00 0,60%
8 Finantza-Aktiboak 30,05 0,00%
9 Finantza-Pasiboak 1.379.782,55 2,77%
GUZTIRA 49.745.713,01  
GASTUAK. Laburpena Arlo desberdinen arabera   
Hiritar harremanak 16.270.019,58 32,71%
Ekonomia eta enplegua      4.915.267,71 9,88%
Lurralde politika 19.039.555,31 38,27%
Administrazioaren gaurkotzea 4.000.781,11 8,04%
Udalbatzarraren lehendakaritza  5.520.089,30 11,10%
GUZTIRA 49.745.713,01  
Entitate bakoitzaren aurrekontua   
Udaletxea 46.170.145,38
Kultur etxea 2.885.817,32
Kirolaren udal erakundea 2.339.513,06
Adinekoen egoitza 2.136.967,51
Udal euskaltegia 1.567.690,52
Behargintza Basauri-Etxebarri, S.L. 979.677,69
Bidebi Basauri, S.L. 380.000,00