2009 Onartutako Aurrekontuak

Basauriko Udala. Aurrekontu orokorrak. 2009 Ekitaldia

SARRERAK. Bateratua kapituluka
1 Zuzeneko zergak 10.395.498,19 16,31%
2 Zeharkako zergak 681.930,73 1,07%
3 Tasak eta bestelako sarrerak 8.967.856,82 14,07%
4 Transferentzia arruntak 30.708.833,24 48,17%
5 Ondare-sarrerak 1.034.870,20 1,62%
7 Kapital-Transferentziak 4.327.479,80 6,79%
8 Finantza-Aktiboak 255.936,06 0,40%
9 Finantza-Pasiboak 7.375.000,00 11,57%
GUZTIRA 63.747.405,04  
GASTUAK. Bateratua kapituluka
1 Pertsonal-gastuak 20.403.583,10 32,01%
2 Ondasun arrunt eta zerbitzuen gastuak 23.236.844,94 36,45%
3 Finantza-Gastuak 215.152,29 0,34%
4 Transferentzia arruntak 2.423.604,29 3,80%
6 Inbertsio errelak 16.482.312,00 25,86%
7 Kapital-Transferentziak 212.000,00 0,33%
8 Finantza-Aktiboak 255.900,54 0,40%
9 Finantza-Pasiboak 518.007,88 0,81%
GUZTIRA 63.747.405,04  
GASTUAK. Laburpena Sail desberdinen arabera
11 Gizarte Ongizatea 9.226.182,38 14,47%
12 Kultura 8.935.123,41 14,02%
13 Osasuna 608.145,05 0,95%
21 Ogasuna 2.028.457,71 3,18%
22 Ondasuna 687.083,44 1,08%
23 Lana, Sustapen ekonomika eta Merkataritz 1.661.653,77 2,61%
31 Hirigintza, Etxebizitza, Obrak Eta Azpiegitura 30.358.269,31 47,62%
32 Higitasuna eta agenda 21 353.538,41 0,55%
41 Giza Baliabideak 3.121.517,61 4,90%
42 Modernizazioa eta Hiritar arreta 334.771,72 0,53%
43 Teknologia berriak 894.633,77 1,40%
50 Alkatetza 808.335,17 1,27%
51 Hiritar segurantza 3.503.254,71 5,50%
52 Berdintasuna 400.659,30 0,63%
53 Aholkularitza Juridikoa 673.210,62 1,06%
60 Arloen koordinazioa 152.568,66 0,24%
GUZTIRA 63.747.405,04  
GASTUAK. Laburpena Entitate desberdinen arabera
Udaletxea 53.874.961,95 84,51%
Kultur etxea 3.544.949,24 5,56%
Kirolaren udal erakundea 2.609.150,70 4,09%
Adinekoen egoitza 2.054.932,13 3,22%
Udal euskaltegia 1.663.411,02 2,61%
GUZTIRA 63.747.405,04  
EranskinaTamaina
1.1.memoria_alcaldesa.pdf184.36 KB