Ogasuna eta Ondasuna

ORDENANTZA - Prezio publikoak.

Ordenantza honek prezio publikoak arautzen ditu, hain zuzen, zerbitzuak eskaintzeagatik edo udal jarduerak egiteagatik.

ORDENANTZA - 20 Aurretiazko komunikazioak.

Aurretiazko komunikazio eta/edo aitorpen arduratsuaren menpe dauden establezimenduan irekitze ondorengo kontroleko udal jarduerarengatiko tasa.

ORDENANTZA - 19 Abereak eta etxeko animalia abondonatuak jasotzea.

Kontrolatu gabeko abereak eta etxeko animalia abondonatuak jasotzeko zerbitzu publikoa eskaintzeagatik ezartzen diren tasak.

ORDENANTZA - 17 Udaltzaingoaren zerbitzu bereziak eskaintzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

Udaltzaingoaren zerbitzu bereziak eskaintzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

ORDENANTZA - 16H udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik dauden tasak, horniketaren zerbitzua ustiatzen duten enpresen mesedetan egiten den erabilerarena.

Ordenantza honek arautzen ditu, udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik dauden tasak, horniketaren zerbitzua ustiatzen duten enpresen mesedetan egiten den erabilerarena.

ORDENANTZA - 16G Telefonia mugikorra.

Telefonia mugikorreko zerbitzuen ustiatzaile diren enpresek jabari publiko lokalaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia egitearren.

ORDENANTZA - 16 udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak.

Ordenantza honek arautzen ditu, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak.

ORDENANTZA - 15 Ordenantza honek hurrengo zerbitzuak eskaintzearen ondoriozko tasak arautzen ditu, hain zuzen, euskara irakasteari, etxez etxeko eta hirugarren adinekoen laguntzari, eta kultura eta kirolari dagozkionak.

Ordenantza honek hurrengo zerbitzuak eskaintzearen ondoriozko tasak arautzen ditu, hain zuzen, euskara irakasteari, etxez etxeko eta hirugarren adinekoen laguntzari, eta kultura eta kirolari dagozkionak.

ORDENANTZA - 14 Ordenantza honek irekitzeko lizentziari dagokion tasa erregulatzen du.

Ordenantza honek irekitzeko lizentziari dagokion tasa erregulatzen du.

Syndicate content