Ogasuna eta Ondasuna

ORDENANTZA - 03 Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

ORDENANTZA - 02 Jarduera ekonomikoen gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza.

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza.

ORDENANTZA - 01 Kudeaketa, bilketa eta ikuskapenari buruzko ordenantza fiskal orokorra.

Kudeaketa, bilketa eta ikuskapenari buruzko ordenantza fiskal orokorra.

ORDENANZA - «Udalekuak» parte hartzeagatiko prezio publikoko ordenantza

«Udalekuak» programan parte hartzeagatiko prezio publikoak arautzen dituen ordenantza fiskala.

ORDENANTZA - Basauriko Udal Euskaltegiak emandako zerbitzu eta prestakuntza-jarduerengatiko prezio publikoak arautzeko ordenantza

Basauriko Udal Euskaltegiak emandako zerbitzu eta prestakuntza-jarduerengatiko prezio publikoak arautzeko ordenantza.

ORDENANTZA - 16 udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak.

Udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak.

ORDENANTZA - 07 Hirigintzako dokumentazio zerbitzua eskaintzeagatiko zerga.

Hirigintzako dokumentazio zerbitzua eskaintzeagatiko zerga.

ORDENANTZA - 06 Eraikuntzen, instalazioen eta lanen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Eraikuntzen, instalazioen eta lanen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Syndicate content