Ogasuna eta Ondasuna

ORDENANTZA - 16G Telefonia mugikorra

Telefonia mugikorreko zerbitzuen ustiatzaile diren enpresek jabari publiko lokalaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu berezia egitearren.

ORDENANTZA - 16 udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak.

Ordenantza honek arautzen ditu, udal jabari publikoaren erabilera pribatibo edo probetxu bereziagatik dauden tasak.

ORDENANTZA - 15 Ordenantza honek hurrengo zerbitzuak eskaintzearen ondoriozko tasak arautzen ditu, hain zuzen, euskara irakasteari, etxez etxeko eta hirugarren adinekoen laguntzari, eta kultura eta kirolari dagozkionak.

Ordenantza honek hurrengo zerbitzuak eskaintzearen ondoriozko tasak arautzen ditu, hain zuzen, euskara irakasteari, etxez etxeko eta hirugarren adinekoen laguntzari, eta kultura eta kirolari dagozkionak.

ORDENANTZA - 14 Ordenantza honek irekitzeko lizentziari dagokion tasa erregulatzen du

Ordenantza honek irekitzeko lizentziari dagokion tasa erregulatzen du

ORDENANTZA - 12 Auto-taxientzako lizentzia eta baimen administratiboak emateagatik dagoen tasa.

Auto-taxientzako lizentzia eta baimen administratiboak emateagatik dagoen tasa.

ORDENANTZA - 10 Agiri administratiboak luzatzeari buruzko tasa arautzen duen ordenantza fiskala.

Agiri administratiboak luzatzeari buruzko tasa arautzen duen ordenantza fiskala.

ORDENANTZA - 09 Estolderia eta ur hartunearen zerbitzuak eskaintzeagatiko tasa

Estolderia eta ur hartunearen zerbitzuak eskaintzeagatiko tasa

ORDENANTZA - 08 Ibilgailuak ibilgetu, krokatu eta bide publikotik erretiratzeko zerbitzua eskaintzeari dagokion tasa

Ibilgailuak ibilgetu, krokatu eta bide publikotik erretiratzeko zerbitzua eskaintzeari dagokion tasa, hala nola, horiek udal lokaletan egoteari dagokiona.

Syndicate content