Ogasuna eta Ondasuna

ORDENANTZA - 03 Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

Ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen ordenantza fiskala.

ORDENANTZA - 02 Jarduera ekonomikoen gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza.

Jarduera ekonomikoen gaineko zerga erregulatzen duen ordenantza.

ORDENANTZA - 01 Kudeaketa, bilketa eta ikuskapenari buruzko ordenantza fiskal orokorra.

Kudeaketa, bilketa eta ikuskapenari buruzko ordenantza fiskal orokorra.

ORDENANTZA - Udal lokalak lagatzea

Udal lokalak, irabazi asmorik gabeko elkarte pribatuei, prekarioan lagatzeko oinarriak arautzen dituen ordenantza.

ORDENANTZA - Prezio publikoak

Ordenantza honek prezio publikoak arautzen ditu, hain zuzen, zerbitzuak eskaintzeagatik edo udal jarduerak egiteagatik.

ORDENANTZA - 20 Aurretiazko komunikazioak

Aurretiazko komunikazio eta/edo aitorpen arduratsuaren menpe dauden establezimenduan irekitze ondorengo kontroleko udal jarduerarengatiko tasa.

ORDENANTZA - 19 Abereak eta etxeko animalia abondonatuak jasotzea

Kontrolatu gabeko abereak eta etxeko animalia abondonatuak jasotzeko zerbitzu publikoa eskaintzeagatik ezartzen diren tasak.

ORDENANTZA - 18 Kontribuzio bereziei buruzko ordenantza fiskal orokorra

18 Kontribuzio bereziei buruzko ordenantza fiskal orokorra.

ORDENANTZA - 17 Udaltzaingoaren zerbitzu bereziak eskaintzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

Udaltzaingoaren zerbitzu bereziak eskaintzeagatiko tasak arautzen dituen ordenantza fiskala.

ORDENANTZA - 16H udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik dauden tasak, horniketaren zerbitzua ustiatzen duten enpresen mesedetan egiten den erabilerarena.

16H Ordenantza honek arautzen ditu, udalerriko bide publikoetako lurzoru, lurpe edo hegalkinaren erabilera pribatibo edo aprobetxamendu bereziagatik dauden tasak, horniketaren zerbitzua ustiatzen duten enpresen mesedetan egiten den erabilerarena.

Syndicate content