Hiri-Ekintza

ORDENANTZA - Babeseko eta tasatutako udal etxebizitzak

ORDENANTZA Basauriko udal babeseko udal etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantza

Etiketak

ORDENANTZA - Jakinarazitako jarduerak arautzen dituen udal ordenantza

Aldaketak hirigintzako ordenantzetan

Beste lege batzuk aldatzen dituen 7/12 Legea indarrean sartu delako arrazoiz (2012/04/30eko EHAA), Jakinarazitako Ekintzen gaineko Udal Ordenantza eta Hirigintzako Baimenak lortzeko aurkeztu beharreko Dokumentazioari buruzko Udal Ordenantza aldatzeko prozedurari hasiera eman zaio 2012/05/02an. 

Beraz, mota honetako prozeduran interesatuta dauden pertsonek aurretiazko informazioa eska dezakete Udaletxean, Planeamendu, Gestio eta Ingurumen Departamenduan, eta HIABean.  Basauri, 2012ko maiatzaren 24a.

Etiketak

ORDENANTZA - L_10 Eraikinen Erabilera Aldatzeko eta Eraikitzeko

ORDENANTZA L-10, Eraikinen Erabilera Aldatzeko eta Eraikitzeko Lizentzia Bateratua.

Aldaketa (Osoko bilkura 31/10/00). BOB 13/02/01. Indarrean sartu 3/03/01.

Aldaketa (Osoko bilkura 30/04/09). BOB 24/05/10. Indarrean sartu 11/06/10

Etiketak

ORDENANTZA - Etxebizitzetan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza

ORDENANTZA Etxebizitzetan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza

Etiketak

ORDENANTZA - Eraikuntzetako aparkalekuak erregulatzeko ordenantza

ORDENANTZA Eraikuntzetako aparkalekuak erregulatzeko ordenantza

Modificación Puntual NNSS (Pleno 26/09/95), BOB 2/11/95, en vigor el 21/11/95

Modificación (Pleno 2 y 30 de mayo de 2000), BOB 28/06/00, en vigor el 22/07/00

Modificación (Pleno 25/05/04), BOB 11/06/04, en vigor 30/06/04.

Modificación Art. 8 (Pleno (25/03/10), BOB 10/06/10, en vigor 29/06/10

Etiketak

ORDENANTZA - Basauriko udal babeseko udal etxebizita tasatuak arautzeko ordenantza

ORDENANTZA Basauriko udal babeseko udal etxebizitza tasatuak arautzeko ordenantza

Etiketak

ORDENANTZA - Erabilera publikoko eremu pribatuetan inbertitzeko dirulaguntzak

Erabilera publikoko eremu pribatuetan inbertitzeko dirulaguntzak eskuratzeko eta izapideak egiteko laguntzak

Etiketak

ORDENANTZA - Ostalaritza ordenantza

ORDENANTZA Udal ordenantza honek arautzen ditu ostalaritzako establezimenduen eta dibertimenduzko joko aretoen kokapen, instalazio eta ikuskapen baldintzak, horietan ondorio gehigarriak sortzen diren adinean

Etiketak

ORDENANTZA - Jakinarazitako jarduerak arautzen dituen udal ordenantza

Jakinarazitako jarduerak arautzen dituen udal ordenantza

Modificación Adaptación a directiva 2006/123/CE (Pleno 26/11/09). BOB 17/02/10, en vigor el 8/03/10.Modificación (Pleno 29/04/10). BOB 7/07/10, en vigor el 26/07/10

Etiketak

ORDENANTZA - L_15 Hesiak, Kartelak, Iragarki-Dorreak

ORDENANTZA L-15, Egituran Bermatutako Hesiak, Kartelak, Iragarki-Dorreak, Errotuluak eta Abar Jartzeko Lizentzia

Aldaketa (Osoko bilkura 26/06/01) Competencia de técnicos. BOB 11/10/01. Indarrean sartu 12/10/01.

Aldaketa Simplificar documentación requerida y cumplimiento CTE (Osoko bilkura 24/04/08). BOB 4/08/08. Indarrean sartu 22/08/08.

Etiketak
Syndicate content