Hiri-Ekintza

ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT). Obrak egiteko diru-laguntzak.

Jabeen komunitateei eraikinen ikuskaritza teknikoko (EIT) Txostenean adierazitako obrak egiteko diru-laguntzak ematea arautzen duen ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza.

Ostalaritzako jardueren titularrek terraza egonkorrak jartzeko egindako eskaerei erantzuna emoteko araudia.

Etiketak

ORDENANTZA - Ostalaritza ordenantza

ORDENANTZA Udal ordenantza honek arautzen ditu ostalaritzako establezimenduen eta dibertimenduzko joko aretoen kokapen, instalazio eta ikuskapen baldintzak, horietan ondorio gehigarriak sortzen diren adinean

Etiketak

ORDENANTZA - Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza

Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - Eraikinetan eguzki energia hartu eta aprobetxatzea arautzen duen udal ordenantza.

    Ordenantza honek, ingurumena hobetzeko xedeaz, helburu hau du: Basauriko Udal
Mugartean araudi honetako baldintzak betetzen dituzten eraikin eta eraikuntzetan etxeko ur
beroa sortzeko eta igeritokiak berotzeko tenperatura baxuko eguzki-energia aktiboa hartzen eta
erabiltzen duten sistemak arautzea, horiek ezartzea derrigorrezkoa baita; eta, halaber, sistema
horiek nahiz udalerrian eguzki-energia hartzeko borondatez ezartzen diren instalazio guztiek
bete behar dituzten betekizunak ezartzea.

 

Etiketak

ORDENANTZA - Hirigintzako Lizentzietarako Aurkeztu Beharreko Agiriak

    Udal-ordenantza honen xedea da gardentasun handiagoa lortzea eta administratuari segurtasun juridiko handiagoa eskaintzea. Halaber, tramiteak errazteko lege-beharrari erantzungo zaio udal honen aurrean hirigintzako lizentziei lotuta egin behar diren prozedura guztietan.
    Ordenantza honek Basauriko udalerriaren lurralde-esparruaren barnean hirigintzako lizentzien espedienteei dagokien guztia arautuko du.

Etiketak

ORDENANTZA - Jakinarazitako Jarduerak

    Ordenantza honen xedea honakoa da: Lurzoruari eta Hirigintzari buruzko ekainaren 30eko 2/06 Legearen 207.5 artikuluan, zerbitzugintzan sarbide librea izateari eta hartan jarduteari buruzko azaroaren 23ko 17/09 Legean eta 17/09 Legera egokitze

Etiketak

ORDENANTZA - Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza

Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza

Etiketak

ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT)

Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT) arautzeko udal ordenantza.

Gure inguruetako hiri askotan, baita Basaurin ere, duela zenbait urte eraikitako bizitegiek degradazio fisikoa eta hirigintza- zein arkitektura-narriadura izan dituzte, neurri handi batean, jabeek eta erabiltzaileek ez zutelako kontserbatzeko kulturarik eraiki zituztenean, eta horrek mantentze egokirik eza izan du ondorioz. Horiek horrela, Basauriko Udalak egoera hori bideratzeko neurriak hartu behar ditu, sortutako egoera denbora pasa ahala larriagotu egiten baita.

Etiketak

ORDENANTZA - Erabilera aldatzeko ordenantza

ORDENANTZA Erabilera aldatzeko lizentziak arautzen dituen udal ordenantza

Etiketak
Syndicate content