Hiri-Ekintza

ORDENANTZA - Gazteek etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak

   Gazteek ezaugarri jakin batzuk dituzten etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak jaso ahal izateko bete beharreko baldintzak arautzen ditu Ordenantza honek.

Etiketak

ORDENANTZA - Gazteek etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak

   Gazteek ezaugarri jakin batzuk dituzten etxebizitzak alokatzeko laguntza ekonomikoak jaso ahal izateko bete beharreko baldintzak arautzen ditu Ordenantza honek.

Etiketak

ORDENANTZA - Txandakako aparkalekuen kontrola arautzeko udal Ordenantza

Basaurin txandakako aparkalekuen kontrola arautzeko udal Ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT)

Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT) arautzeko udal ordenantza.

Gure inguruetako hiri askotan, baita Basaurin ere, duela zenbait urte eraikitako bizitegiek degradazio fisikoa eta hirigintza- zein arkitektura-narriadura izan dituzte, neurri handi batean, jabeek eta erabiltzaileek ez zutelako kontserbatzeko kulturarik eraiki zituztenean, eta horrek mantentze egokirik eza izan du ondorioz. Horiek horrela, Basauriko Udalak egoera hori bideratzeko neurriak hartu behar ditu, sortutako egoera denbora pasa ahala larriagotu egiten baita.

 

Etiketak

ORDENANTZA - Jarduketa komunikatuei eta Hirigintza-lizentziak lortzeko dokumentazioari buruzko udal ordenantza

   2016ko apirilaren 28an onetsi zuen Udalbatzak jarduketa komunikatuei eta hirigintza-lizentziak eskuratzeko dokumentazioari buruzko Udal Ordenantza. Espedientea jendaurreko jarri zen gero, eta ez da alegaziorik aurkeztu. Ondorioz, Udalbatzaren erabakia behin betiko bihurtu da, Tokiko Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/85 Legearen 49. artikuluak xedatu bezalaxe. Horrenbestez, Ordenantzaren behin betiko testua argitaratzea dagokio. Hona hemen.

Etiketak

ORDENANTZA - terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza.

Ostalaritzako jardueren titularrek terraza egonkorrak jartzeko egindako eskaerei erantzuna emoteko araudia.

Etiketak

ORDENANTZA - Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza.

   Etxebizitzen sarreretan irisgarritasuna errazteko udal ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT). Obrak egiteko diru-laguntzak.

   Jabeen komunitateei eraikinen ikuskaritza teknikoko (EIT) Txostenean adierazitako obrak egiteko diru-laguntzak ematea arautzen duen ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - Eraikinen ikuskaritza teknikoa (EIT). Obrak egiteko diru-laguntzak.

Jabeen komunitateei eraikinen ikuskaritza teknikoko (EIT) Txostenean adierazitako obrak egiteko diru-laguntzak ematea arautzen duen ordenantza.

Etiketak

ORDENANTZA - terrazak jartzea arautzen duen udal ordenantza.

Ostalaritzako jardueren titularrek terraza egonkorrak jartzeko egindako eskaerei erantzuna emoteko araudia.

Etiketak
Syndicate content